โตนดรันนิ่ง

ตอน วิ่งหวานๆ ตาลเมืองเพชร

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

ปิดรับสมัคร

 • ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 25 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 750 บาท)
  ชาย
  : ไม่เกิน 15, 16–29 , 30-39 ,40–49 , 50–59 ,60 ปีขึ้นไป หญิง : ไม่เกิน 15, 16–29 , 30-39 ,40–49 , 50 ปีขึ้นไป
 • มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 650 บาท)
  ชาย
  : ไม่เกิน 15 ปี, 16-29, 30-39 , 40-49 , 50-59 , 60 ปี ขึ้นไป หญิง : ไม่เกิน 15 ปี, 16-29, 30-39 , 40-49 , 50-59 , 60 ปี ขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 600 บาท)
  ชาย
  : อายุไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี ,60 ปีขึ้นไป หญิง: อายุไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50 ปีขึ้นไป
 • 2 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
 • VIP (ค่าสมัคร 1800 บาท)

การสมัคร
สมัครแบบออนไลน์

 • โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี :
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

สมัครแบบออฟไลน์

 • กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ในวัน เวลาราชการ)

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์รอบเดียว วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ : กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 20 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

ประเภทซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 25 กิโลเมตร

 • ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับเสื้อ Finisher
 • ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
 • ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All(ถ้วยพระราชทาน) (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)

ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

 • ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
 • ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All(ถ้วยพระราชทาน) (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น

ประเภท 5 กิโลเมตร

 • ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
เวลา 04.15 น. - วอร์มร่างกาย
เวลา 04.45น. – พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 25 กิโลเมตร
เวลา 05.20 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
เวลา 05.40 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
เวลา 05.55 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 2 กิโลเมตร
เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
เวลา 09.00 น. – เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
Line ID : goodspeed1526
สอบถามทั่วไป
 Tel : 089-7422106
Tel : 080-5233637
Tel : 086-6667747